RethinkIMPACTS 2017

 

VELKOMMEN TIL KONFERENCE OM AARHUS SOM KULTURHOVEDSTAD

TID OG STED: 5. DECEMBER 2018 PÅ AARHUS UNIVERSITET

Konferencens hovedtemaer

Onsdag d. 5. december 2018 præsenterer rethinkIMPACTS 2017 hovedresultaterne fra evalueringen af at være Europæisk Kulturhovedstad. Dette er den hidtil største, danske undersøgelse af effekterne og værdien af sådanne store, kulturelle projekter. Tilmeld dig konferencen og hør resultaterne af den forskningsbaserede evaluering. Vær med til at drøfte, hvilken rolle kultur kan spille, og hvad byen og regionen, borgerne, kulturlivet, erhvervslivet og andre aktører kan få ud af at løfte store opgaver som kulturhovedstadsprojektet. Hovedtemaerne for dagskonferencen er:

  • Hvad kom der ud af kulturhovedstadsåret ”Aarhus 2017”?
  • Hvad er effekterne af Aarhus’ og regionens strategiske satsning på kultur?

  • Hvad kan vi hver især lære af det store projekt og tage med videre?

Hvem kan deltage?

Konferencen er retter sig mod alle med interesse i effekterne af større, kulturelle projekter. Både kulturinstitutioner og andre kulturaktører, erhvervsliv og organisationer, politikere og embedsmænd, forskere og studerende – og andre kulturinteresserede borgere – er meget velkomne! Konferencen sætter fokus på effekterne i både lokalt, regionalt og nationalt perspektiv og er derfor relevant for aktører fra både Aarhus og regionen såvel som resten af landet.

Forskerteamet fra rethinkIMPACTS 2017 ved Aarhus Universitet vil præsentere de endelige resultater fra evalueringen af kulturhovedstadsprojektet. Der vil også være plads til at stille spørgsmål og diskutere perspektiverne for evalueringens resultater. Konferencens fokus er, hvordan vi alle sammen kan lære af resultaterne og erfaringerne fra kulturhovedstadsåret og bruge dem fremadrettet.
I forlængelse af konferencen er Aarhus Kommune og Region Midtjylland værter for et arrangement, hvor særligt interesserede kan være med til at diskutere, hvordan man i tiden fremover kan bringe evalueringsresultaterne i spil på forskellige måder og fortsat udvikle kulturen og dens betydning og værdi.

rethinkIMPACTS 2017 er det fælles projekt mellem Aarhus Universitet og Aarhus 2017-fonden, der har bidraget til regionens år som Europæisk Kulturhovedstad i 2017 med en bred vifte af forsknings- og evalueringsaktiviteter. Den afsluttende evaluering binder sløjfen tilbage til de strategiske målsætninger med kulturhovedstadsprojektet, der oprindeligt lagde sigtepunkterne for de mange kulturelle aktiviteter. Målet med rethinkIMPACTS 2017 har været at gennemføre en forskningsbaseret evaluering, som undersøger de forskellige effekter og værdier af Aarhus 2017 i en bred sammenhæng.

På konferencen d. 5. december 2018 ser vi på, om og hvordan kulturhovedstadsprojektet op til og under selve 2017 eksempelvis har bidraget til et styrket kulturliv i området, en ændret identitet hos befolkningen, større tværkommunalt samarbejde, eller øget medieomtale. Vi undersøger, hvordan publikum oplevede de forskellige typer events, om befolkningens og samarbejdspartnernes forventninger blev indfriet, hvad sponsorerne fik ud af at engagere sig i Aarhus 2017 – og et væld af andre ting. Konferencen vil tage afsæt i den samlede evalueringsrapport fra rethinkIMPACTS 2017, der offentliggøres den 5. december. På dagen vil trykte eksemplarer af rapporten være tilgængelige for konferencens deltagere.

Konferencen foregår på dansk og afholdes på Aarhus Universitet.

Foto øverst på siden: Jakob Lerche

Tilmeldingen åbner 1. september 2018

Tilmeldingen til konferencen den 5. december åbner fra denne side 1. september 2018.

Arrangør

Samarbejdspartnere

Foto: Jan Kejser

Evaluering af: