Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Keynote speakers

Morten E. Allentoft 

Morten Allentoft er evolutionsbiolog og lektor ved Københavns Universitet og forsker i organismers arvemasse, både gamle og nye, uddøde og nulevende. Han er specialist i fossilt DNA, og som en del af teamet på Center for GeoGenetik har det ført til banebrydende opdagelser om menneskets evolution, og dannelsen af alverdens folkeslag. Især Europas genetiske forhistorie har været et tilbagevendende tema i hans forskning de senere år, og dette emne bliver omdrejningspunktet i dagens foredrag. Herudover arbejder han med artsbegrebet og forsker i at forstå de grundlæggende genetiske mekanismer bag dannelsen af nye arter og fordelingen af biodiversitet, blandt andet i Eastern Arc Bjergene i Tanzania. 

Ali Salanti

Ali Salanti er professor ved Institut for Immunologi og Mikrobiologi ved Københavns Universitet. Salanti har i mange år forsket i malaria, især i udvikling af malariavaccine til gravide baseret på VAR2CSA antigenet der binder til chondroitin-sulfat strukturer i placenta. En skelsættende opdagelse har ført denne forskning til en mulig ny cancer-kur: Det har vist sig, at VAR2 binder meget specifikt til cancerceller og dermed kan anvendes til targeteret cancercelle-drab, hvilket forfølges i højt profilerede projekter støttet af flere ERC grants med henblik på udvikling af humane lægemidler. Salanti har publiceret >100 videnskabelige artikler, heriblandt en Nature Communication fra august 2018 hvor det vises, at VAR2 kan anvendes til meget effektiv påvisning af cirkulerende tumorceller i humane blodprøver.

Henning Grønbæk

Henning Grønbæk er professor ved afdelingen for Lever-, Mave- og Tarmsygdomme ved Aarhus Universitetshospital. Grønbæk er en af landets førende kliniske forskere i inflammatoriske leversygdomme og har i mange år forsket i forbedret diagnostik og monitorering af disse sygdomme med anvendelse af nye biomarkører. Grønbæk har publiceret >250 videnskabelige artikler, herunder et Nature Review fra 2018 der sammenfatter de seneste års viden om samspillet mellem det innate immunforsvar (makrofager) og udviklingen af inflammatorisk fedt-leversygdom.