Dansk Forskningsnetværk for Kinaforskere / Danish China Research Network

Markeringen af 10-året for “China-Denmark Comprehensive Strategic Partnership” vil samle mange kinaforskere, som er tilknyttet danske forskningsinstitutioner. Vi vil derfor også bruge denne lejlighed til at invitere til at diskutere mulighederne for at styrke dansk kinaforskning og formidling ved at etablere et nationalt forskningsnetværk.

Et nationalt og interdisciplinært forskningsnetværk omfattende forskere med forskningsinteresse i det moderne Kinas politiske, sociale, økonomiske og kulturelle forhold kunne forstærke dansk kinaforskning gennem bredere samarbejder og skærpe forskningsformidlingen til politikere, det private erhvervsliv, den offentlige sektor, medier samt til den brede befolkning. Forskningsnetværket kunne endvidere understøtte det formål, at juniorforskere og studerende får bedre mulighed for at få kendskab og skabe forbindelser til det danske forskningsmiljø på Kina.

Et løst struktureret netværk, der kan skabe muligheder for nye forskningssamarbejder og for udveksling af forskningsresultater ved netværkskonferencer støttes i udgangspunktet af DIIS, Institut for Kultur og Samfund, AU, ThinkChina, KU og Asia Research Centre, CBS og øvrige forskningsinstitutioner er også meget velkomne.

Aktiviteter i netværket kunne omfatte et årligt seminar med en akademisk del såvel som aktiviteter, der henvender sig til erhvervslivet, organisationer og offentligheden i al almindelighed. Mange andre muligheder kunne også tænkes. Finansieringen af netværket kunne ske via institutioner og forskningsråd mm.

Drøftelser af en netværksdannelse vil finde sted om aftenen den 19. september. Mere information følger.