Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Program

Partnerskaber for en bæredygtig fremtid

Hvad ved vi? Hvordan gør vi en forskel? Er der håb?

Moderator: Martin Breum, journalist, forfatter, ordstyrer, Moderator.dk
15.00Velkomst ved rektor på Aarhus Universitet Brian Bech Nielsen
15.05          FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling - hvad ved vi?
Hvorfor har FN vedtaget de 17 verdensmål og hvad er universiteternes og forskningens rolle i opnåelsen af disse?
Ved Connie Hedegaard, AU-bestyrelsesformand, tidl. EU-klimakommisær
Bæredygtige løsninger fra et udviklingsperspektiv
Ved Kim Nøhr Skibsted, direktør, Poul Due Jensens Fond
Region Midt - FN's verdensmål som strategisk ramme for hele regionens udvikling
Ved Anders Kühnau, regionsformand, Region Midt
Paneldebat: Hvad er værdien af partnerskaber for bæredygtighed?
Paneldeltagere:
Connie Hedegaard, AU-bestyrelsesformand, tidl. EU-klimakommisær
Kim Nøhr Skibsted, direktør, Poul Due Jensens Fond
Camilla Fabricius, 1. viceborgmester og formand for Aarhus Kommunes Bæredygtighedsudvalg
Anders Kühnau, regionsformand, Region Midt
16.40Pause: Bæredygtige snacks og bæredygtige løsninger (stande)
17.10Kan vi ændre vores fremtid? - oplæg og input fra salen
Det biobaserede samfund
Ved seniorforsker Uffe Jørgensen, centerleder ved Center for Cirkulær Bioøkonomi, Science and Technology 
Den fossile økonomi nærmer sig sidste salgsdato med hastige skridt. Verden har brug for et nyt paradigme mod et biobaseret samfund, hvor råstoffer, fremstilling, forbrug og affald er elementer i et bæredygtigt kredsløb. Og hvor biomasse udgør selve fundamentet for innovation. I Danmark kan landbruget blive mere bæredygtigt og både øge mængden af råvarer og reducere miljø- og klimapåvirkning. Decentrale grønne bioraffinaderier, der kan producere protein, foder, råvarer til bioindustrien og bioenergi kan være løsningen. Her recirkuleres næringsstofferne lokalt og miljøbelastningen kan holdes på et meget lavt niveau.
Bæredygtige produkter og forbrugeradfærd
Ved professor Jessica Aschemann-Witzel, MAPP Center og Institut for virksomhedsledelse, Aarhus BSS 
Et bæredygtigt samfund og en cirkulær økonomi kræver at forbrugerne ændrer livsstil, accepterer nye bæredygtige løsninger og er aktive aktører i værdikæden. Men hvordan reagerer vi som forbrugere, når for eksempel spild fra produktion bliver til fødevarer, og kan der skabes en ny nøjsomhed i vores livstil? Eksempler fra projekterne Propotato og WasteProm.
Bæredygtige og inkluderende byer og samfund
Ved centerleder Martin Brynskov, Center for Digital Omstilling af Byer og Samfund (DITCOM), Arts
Hvordan kan digitale teknologier, såsom Internet of Things og kunstig intelligens, bidrage til at skabe en mere bæredygtig og inkluderende verden, med byerne som eksperimenterede rum og drivkraft for denne udvikling med nye organiserings- og produktionsformer?
Sundhed i et globalt perspektiv
Ved lærestolsprofessor Lars Østergaard, Institut for Klinisk Medicin, Health
Infektioner er den sygdomsgruppe som globalt set koster flest leveår, da den i modsætning til livsstilssygdomme i højere grad rammer børn, unge og midaldrende. De sidste tredive år har Lars Østergaard forsket i, hvorledes kroppen reagerer på de mikroorganismer, som den møder gennem livet. Målet med hans forskning er at blive bedre til at forebygge og behandle infektioner. Der vil blive givet eksempler fra nogle af verdens store sygdomme som Lars er ledende overlæge på Aarhus Universitetshospital i Skejby og professor i infektionsmedicin ved Aarhus Universitet. Han har gennem de seneste 30 år forsket i infektionssygdomme som meningitis og klamydia samt i kuren mod HIV. 
18.30Er der håb?
Ved Steen Hildebrandt, professor emeritus, Aarhus Universitet og formand for 2030-panelet
Paneldebat: Perspektiver, prioriteringer og partnerskaber
Paneldeltagere:
Connie Hedegaard, AU-bestyrelsesformand, tidl. EU-klimakommisær
Kim Nøhr Skibsted, direktør, Poul Due Jensens Fond
Steen Hildebrandt, professor emeritus, Aarhus Universitet og formand for 2030-panelet
18.55-19.00Afrunding af konferencen ved moderator Martin Breum:
19.00-19.30Steffen Brandt spiller bæredygtig popmusik og evergreens
19.30-20.30Netværk og sandwich i Antikmuseet under Aulaen