Aarhus Universitets segl

Om Aarhus Universitet

Aarhus Universitet i korte træk

Aarhus Universitet er et stærkt universitet, der markerer sig internationalt med excellent forskning, fremragende forskningsbaserede uddannelser og værdiskabende samarbejde med både private virksomheder og offentlige myndigheder og institutioner. Siden den spæde start i 1928 har Aarhus Universitet gennemgået en rivende udvikling og er i dag et landsdækkende universitet med bred national og international gennemslagskraft på tværs af hele forskningsspektret. Aarhus Universitet lægger særlig vægt på et tæt samarbejde med erhvervslivet og sætter en ære i at bidrage til udviklingen og velfærden i samfundet. Aarhus Universitet består af fire fakulteter:

·         humaniora, teologi og pædagogik

·         business og samfundsvidenskab

·         sundhedsvidenskab

·         naturvidenskab og teknologi

Universitetet har i alt 28 institutter og mere end 30 internationalt anerkendte forskningscentre, herunder 14 grundforskningscentre, som er finansieret af Danmarks Grundforskningsfond. Universitetet modtager en fjerdedel af statens samlede forskningsmidler.

Næsten halvdelen af universitetets 39.000 studerende er indskrevet på kandidat- eller ph.d.-niveau. En tiendedel af disse er internationale studerende, som i alt repræsenterer mere end 100 nationaliteter. Der er ca. 8.000 videnskabelige og administrative medarbejdere på Aarhus Universitet.

Forskning i den absolutte verdenselite

Forskning er grundlaget for Aarhus Universitets virke. Det gælder ikke mindst for universitetets vigtigste opgave: at uddanne studerende og bibringe dem ny viden og indsigt gennem forskningsbaseret uddannelse. Universitetet anser dimittenderne for at være de vigtigste bærere af universitetets viden. Samtidig ønsker universitetet, at studerende, dimittender og ikke mindst forskere påtager sig et ansvar for at bringe deres viden i spil.

Aarhus Universitets forskning nyder bred international anerkendelse og anses for at høre til i den absolutte verdenselite.  I løbet af de sidste 10 år har universitetet konsolideret sin position i top 100 på de toneangivende ranglister over verdens universiteter, og to forskere fra Aarhus Universitet har modtaget en Nobelpris inden for hver deres felt.

Prisvindende campus

De karakteristiske bygninger af gule mursten, som er tegnet af den anerkendte arkitekt C. F. Møller, danner sammen med bakkerne og de stille søer i Universitetsparken en inspirerende og levende ramme for studieliv og sociale aktiviteter for både medarbejdere, studerende og byens beboere. Da Kulturministeriet offentliggjorde sin Kulturkanon i 2007 var Aarhus Universitets bygninger og Universitetsparken på listen over de tolv vigtigste arkitekturikoner i Danmark.
Aarhus Universitets hovedcampus ligger i hjertet af Aarhus med kort afstand til den historiske bykerne. Ud over den store campus i Aarhus holder universitetet til på 15 andre lokationer, bl.a. har universitetet tre unikke forskningsstationer i Grønland.

I løbet af det kommende årti udbygger Aarhus Universitet sin centrale campus i Aarhus. Dette sker ved at dele af universitetet rykker gradvist ind på det tidligere kommunehospitalsområde på Nørrebrogade. Området giver med sin umiddelbare placering op ad Universitetsparken universitetet en enestående chance for at samle og styrke en række uddannelses- og forskningsaktiviteter.